Telefon: 16-631-30-58 lub 16-631-34-43 | Informacje i rezerwacje: 16-631-30-04

POLEĆ CENTRUM ZNAJOMYM I SKORZYSTAJ Z ATRAKCYJNEGO RABATU

2016-02-09 09:05

Promocja dzięki której każdy korzysta...

Poleć nas swoim znajomym, przyjaciołom, rodzinie i zrób im prezent. 
Nie tylko Ty otrzymasz rabat! Osoba którą polecisz otrzyma 7% rabatu!

 

Warunki Promocji „Kupon Polecenia”


1. Organizatorem promocji „Kupon Polecenia” jest Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju przy ul. Sanatoryjnej 2, 37-620 Horyniec-Zdrój, zwanym dalej Centrum.

2. Promocja „Kupon Polecenia” obowiązuje od 1 lipca 2015 r.

3. Dokumentem upoważniającym do uzyskania rabatu cenowego jest wypełniony „Kupon Polecenia”.

4. Polecającym może być wyłącznie osoba, która wcześniej korzystała z minimum 7-dniowego pobytu indywidualnego w Centrum.

5. Poleconym może być osoba, która nigdy wcześniej nie korzystała z pobytów w Centrum.

6. Kupon Polecenia upoważnia do jednorazowego rabatu na pobyt indywidulany, w wysokości:

   a) dla Poleconego - 7% rabatu

   b) dla Polecającego:

    - 5% rabatu – liczba osób poleconych: od 1 do 2

    - 7% rabatu – liczba osób poleconych: od 3 do 5

    - 10% rabatu – liczba osób poleconych: od 6 do 9

    - 15% rabatu – liczba osób poleconych: 10 i więcej

7. Polecający ma możliwość skorzystania z rabatu z chwilą kolejnego pobytu w Centrum.

8. Z rabatów w ramach promocji „Kupon Polecenia” Polecający i Polecony mogą skorzystać wyłącznie 1 raz.

9. Warunkiem uzyskania rabatów, o których mowa w pkt. 7, przez:

  a) Poleconego – jest rozpoczęcie pobytu w Centrum w okresie obowiązywania promocji i dostarczenie wypełnionego „Kuponu Polecenia” do Recepcji,

   b) Polecającego – jest uprzednie lub równoczesne spełnienie warunku przez Poleconego.

10. Rabaty z tytułu polecenia można łączyć z innymi zniżkami przysługującymi Polecającym w Centrum.

Kupon polecenia do odebrania w Recepcji.

Więcej infomracji pod numerem tel. 16 631 30 04, 16 631 30 58

Wróć

Ostatnie aktualności: