Telefon: 16-631-30-58 lub 16-631-34-43 | Informacje i rezerwacje: 16-631-30-04

Certyfikat ISO

Posiadamy certyfikowany przez PCBC S.A.

  1. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji spełniający wymagania normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12, certyfikat nr I-29/1/2016 w zakresie „Świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej i udzielanie świadczeń zdrowotnych z zachowaniem bezpieczeństwa informacji w odniesieniu do aktualnej wersji Deklaracji Stosowania".

  2. System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności spełniający wymagania normy PN-EN ISO 22000:2006, certyfikat nr Z-137/1/2016 w zakresie "Świadczenie usług w ramach żywienia zbiorowego".

  3. System Zarządzania Jakością spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009, certyfikat nr J-2608/1/2016 w zakresie "Świadczenie usług medycznych w zakresie rehabilitacji leczniczej, leczenia uzdrowiskowego, diagnostyki, promocji zdrowia oraz żywienia".