Telefon: 16-631-30-58 lub 16-631-34-43 | Informacje i rezerwacje: 16-631-30-04

BIP: ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP) umożliwia zainteresowanym podmiotom adresowanie drogą elektroniczną do Centrum podań, wniosków i innych dokumentów, opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Zainteresowanych korzystaniem drogą elektroniczną z usług za pomocą powszechnie dostępnych narzędzi teleinformatycznych prosimy o zapoznanie się z ogólnymi informacjami na stronie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieePUAP

Wymogi korzystania z usług za pośrednictwem  Internetu szczegółowo określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. 2005 r. Nr 200, poz. 1651), wydane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565).

Właściwości dokumentu:
Przetwarzający: Krzysztof Woźny Opublikował: Tomasz Rawski
Data dokumentu: 16.12.2011 Data publikacji: 16.12.2011
    Ostatnia zmiana: 16.12.2011