Telefon: 16-631-30-58 lub 16-631-34-43 | Informacje i rezerwacje: 16-631-30-04

Fizjoterapia ambulatoryjna

Na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia od dnia  1 lipca 2014r. Centrum realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie: FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA

Fizjoterapia ambulatoryjna obejmuje realizację zabiegów leczniczych w cyklu terapeutycznym 10 dni zabiegowych.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne wystawia lekarz:

  • pierwszego kontaktu
  • lekarz specjalista
  • lekarz w szpitalu

Stosownie do stanu zdrowia pacjenta lekarz wystawiający skierowanie  określa rodzaj i ilość zabiegów.

Pacjent nie wymaga porady lekarskiej w naszym Centrum.

W ramach fizjoterapii ambulatoryjnej udzielane są: zabiegi fizjoterapeutyczne, dostosowane do stanu klinicznego pacjenta (hydroterapia, elektroterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo, termoterapia, kinezyterapia).

Skierowanie  na zabiegi  fizjoterapeutyczne nie wymaga potwierdzenia w NFZ, ale wymaga uzgodnienia terminu realizacji z świadczeniodawcą. Termin dostarczenia skierowania nie może być dłuższy niż 30 dni od daty wystawienia przez lekarza kierującego.

 Świadczenia zdrowotne są udzielane według kolejności zgłoszeń.

Informujemy również o możliwości skorzystania z noclegów i wyżywienia - rabat 20% od obowiązujących cen (więcej informacji pod numerem telefonu: 16 631-30-04)

Serdecznie zapraszamy!

INFORMACJA I REJESTRACJA PACJENTÓW

Tel. 16 631-40-17

(od poniedziałku do piątku w godz. 700-1435)