Telefon: 16-631-30-58 lub 16-631-34-43 | Informacje i rezerwacje: 16-631-30-04

Promocje stałe

Promocje stałe:

  1. W każdy wtorek w godzinach od 1300 do 1700dzieci do lat 7 wraz z opiekunem mogą korzystać z basenu w cenie 6 zł za godzinę lub 9 zł bez limitu czasu.(jeden opiekun przypada na jedno dziecko)
  2. W każdy czwartek w godzinach od 1300 do 1700emeryci i renciści oraz osoby niepełnosprawne za okazaniem ważnej legitymacji mogą korzystać z basenu w cenie 6 zł za godzinę lub 9 zł bez limitu czasu.

  3. Dla klientów (jubilatów) obchodzących urodziny w dniu korzystania z usług krytej pływalni bilet wynosi 1 zł (brutto). Warunkiem skorzystania z powyższych promocji jest okazanie pracownikowi kasy, dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym datę urodzenia oraz dokonanie powyższej opłaty.

  4. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich w ramach zajęć grupowych (minimum 15 uczniów, minimum raz na dwa miesiące w danym roku szkolnym) mogą skorzystać z usług krytej pływalni po promocyjnych cenach:

1. po podpisaniu umowy:

  • 4 zł za 60 minut korzystania z hali basenowej,
  • 5 zł za 120 minut korzystania z hali basenowej,

2. bez podpisanej umowy:

  • 6 zł za 60 minut korzystania z hali basenowej,
  • 8 zł za 120 minut korzystania z hali basenowej,

Warunkiem skorzystania z powyższej  promocji jest dokonanie rezerwacji lub podpisanie umowy.

5. Dla klientów posiadających Kartę Dużej Rodziny wejście na basen odbywa się w cenie promocyjnej po 6 zł za godzinę lub 9  zł  bez limitu czasu, a na odnowę biologiczną po 6 zł za godzinę.