Telefon: 16-631-30-58 lub 16-631-34-43 | Informacje i rezerwacje: 16-631-30-04

Zamówienia publiczne

ID Data ważności Tytuł zamówienia Materiały do pobrania Wyjaśnienia, pytania, odpowiedzi, modyfikacje
637 28.06.2017 Zaproszenie do składania ofert-serwis wentylacji i klimatyzacji

Zaproszenie do skladania ofert-serwis wentylacji i klimatyzacji

Brak modyfikacji ogłoszenia
ID Data ważności Tytuł zamówienia Materiały do pobrania Wyjaśnienia, pytania, odpowiedzi, modyfikacje
634 26.06.2017 12:00 Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu i akcesoriów do urządzeń medycznych

Zaproszenie do skladania ofert na zakup i dostawe sprzetu i akcesoriow do urzadzen medycznych

Brak modyfikacji ogłoszenia
ID Data ważności Tytuł zamówienia Materiały do pobrania Wyjaśnienia, pytania, odpowiedzi, modyfikacje
626 23.06.2017 10:00 serwis wentylacji i klimatyzacji

Ogloszenie - serwis wentylacji i klimatyzacji

Zaproszenie do skladania ofert-serwis wentylacji i klimatyzacji

Brak modyfikacji ogłoszenia
ID Data ważności Tytuł zamówienia Materiały do pobrania Wyjaśnienia, pytania, odpowiedzi, modyfikacje
614 31.12.2017 zaproszenie do zawierania umów najmu części pływalni na świadczenie usług z nauki pływania

Zaproszenie do zawierania umow najmu czesci plywalni

Brak modyfikacji ogłoszenia
.