Telefon: 16-631-30-58 lub 16-631-34-43 | Informacje i rezerwacje: 16-631-30-04

Zamówienia publiczne

ID Data ważności Tytuł zamówienia Materiały do pobrania Wyjaśnienia, pytania, odpowiedzi, modyfikacje
650 02.10.2017 10:00 Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa i produktów mięsnych, drobiu i produktów drobiowych

Informacja z ofwarcia ofert-dostawa miesa

Ogloszenie o zamowieniu-dostawa miesa i produktow miesnych, drobiu i produktow drobiowych

Rozstrzygniecie przetargu na „Dostawe miesa i produktow miesnych, drobiu i produktow drobiowych do CRR KRUS w Horyncu-Zdroju.”

SIWZ-dostawa miesa i produktow miesnych, drobiu i produktow drobiowych

Zalaczniki  nr 1, 2 do Formularza oferty

Brak modyfikacji ogłoszenia
ID Data ważności Tytuł zamówienia Materiały do pobrania Wyjaśnienia, pytania, odpowiedzi, modyfikacje
649 29.09.2017 10:00 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych

Informacja z otwarcia ofert

Ogloszenie o zamowieniu-dostawa art. spozywczych

Przetarg nieograniczony- dostawa artykulow spozywczych

Rozstrzygniecie postepowania na  Dostawe artykulow spozywczych do CRR KRUS w Horyncu-Zdroju

Zalaczniki do Formularza oferty nr 1,2,3,,4,5,6,7

ZMIANA SIWZ

Brak modyfikacji ogłoszenia
ID Data ważności Tytuł zamówienia Materiały do pobrania Wyjaśnienia, pytania, odpowiedzi, modyfikacje
614 31.12.2017 zaproszenie do zawierania umów najmu części pływalni na świadczenie usług z nauki pływania

Zaproszenie do zawierania umow najmu czesci plywalni

Brak modyfikacji ogłoszenia
.